Fångstgropar

Utdrag ur protokoll från juli 1977

Nr 570 Beteckning 21 I 8-9 / i – j

Klicka för helbild.

Gäddträsk 4
Kartblad: —
Art: Plats med tradition
Antal: 1
Fornlämningen benämnes: Halvvägstjärn
Terränguppgifter: Tjärn

Beskrivning:
Plats med tradition. Tjärnen var ett vägmärke på stigen mellan Långsele och Gäddträsk. Den befann sig mittemellan, därav namnet.

Nr 617 Beteckning 21 I 8-9 i – j

Gäddträsk 4
Kartblad 7140-45
Art: Fångstgrop
Antal: 1
Terränguppgifter: Långsträckt ås avskiljande myrar. Skogsmark, (tallhed).

Beskrivning:
Fångstgrop, 3 m diam och 0,6 m dj. Rektangulärt bottenplan (V10º N – Ö10º S). Vall kring kanten 1-2 m br och 0,1-0,5 m h. Beväxt med 1 tall.

Fångstgropen besiktad av Västerbottens museum i samband med dikesdragning. Ingen skadegörelse. N om nr 117 har länsmuseet iakttagit ännu en fångstgrop som dock ej markerats på någon karta. Den ligger på nordsluttningen av en mindre kulle ö om åsryggen. Fångstgropen är 5×4,5 m st och 0,6 m dj. Otydlig vall, deformerad av rotvältor.

Nr 618 Beteckning 21 I 8-9 i – j

Gäddträsk 4
Kartblad 7140-45
Art: Fångstgrop
Antal: 1
Terränguppgifter: Krön och N änden av långsträckt grus-ås. Tallhed.

Beskrivning:
Fångstgrop 3 m diam och 0,6 m dj. Rektangulärt bottenplan. (V30ºN – Ö30ºS) delvis vall kring kanten 1-2 m br och 0,1-0,4 m h. Beväxt med tall, gran samt lövbuskar.

Tidigare anteckningar: Rapport till La i Västerbottens län från S. Anesäter. Dnr 460/73 ATA VLM.

Nr 619 Beteckning 21 I 8-9 i – j

Gäddträsk 4
Kartblad 7140-45
Art: Fångstgropssystem
Antal: 11 (varav 2 osäkra).
Terränguppgifter: Lång grusås löpande väster om tjärn och myr. Tallhed samt granskog.

Beskrivning:
Fångstgropssystem ca 500 m l (NÖ – SV), bestående av 11 fångstgropar belägna på 7-80 m avstånd. Dessa är 2-4 m diam (Oftast ca 3 m) och 0,3-1,2 m dj (oftast ca 0,5 m). 9 fångstgropar har rektangulär bottenplan (Ö – V till NÖ – SV). Groparna har helt eller delvis vall kring kanten, 1-2 m br och 0,1-0,4 m h. Beväxta med tall och gran samt ungbjörk.

Tidigare anteckningar: Rapport till La i Västerbottens län från S. Anesäter. Dnr 467/73 ATA VLM.

Lappkatalog VLM. Tidigare nummer: 55 Fredrika nr 33.

Nr 639 Beteckning 21 I 6-7 i – j

Långsele 2
Kartblad 7130-35
Art: Fångstgrop
Antal: 1
Terränguppgifter: Åsrygg mellan myrar. Skogsmark (tallskog).

Beskrivning:
Fångstgrop, 3 m diam och 0,5 m dj. Rektangulärt bottenplan (N 15ºV – Ö15ºS). Vall kring kanten 1-2 m br och 0,2-0,3 m h. Beväxt med 5 tallar, 2 granar och 1 björkbuske.

Besiktad av Västerbottens museum i samband med dikesdragning. Ingen skadegörelse.
Se även nr 617.

Anmärkning:
Den som är intresserad kan själv gå in på nätet och titta på detta: Riksantikvarieämbetet – Fornsök

Klicka på
Län:Västerbotten
Kommun: Lycksele
Och knappen Sök
Förstora och dra bilden så att du får Byssträsk mitt i bilden.
Förstora så mycket att markeringen för fornminnena framträder.
Klicka på knappen ”i” och sedan på det fornminne du vill läsa om.
Klicka på den handskrivna texten en bit ner på sidan så får du upp ett PDF-dokument där texten om fornminnet går att läsa.
Klicka på bakåtknappen när du läst färdigt och upprepa ovanstående för nästa fornminne osv.