Gamla foton

Om inte annat anges är personer på bilderna uppräknade från vänster till höger. Ett frågetecken markerar okända personer.

Personerna har getts det efternamn de har i dag, eller om de inte finns i livet längre, det namn de hade när de gick bort. Första gången en kvinna som gift sig förekommer på en bild anges även hennes namn som ogift.

En parentes innehållande ett versalt F och en siffra efter ett namn visar vilken familj den aktuella personen växte upp i. Siffrorna matchar numren på familjerna som finns i kapitlet om släktforskning som ni hittar under ”Byssträsk –> Familjer i Byssträsk”

Klicka på rutan med ett (i) för att se text om fotot.

Meny