”På denna webbplats har vi samlat information och fakta om bygden. Här finns upplysningar om jakt och fiske för alla intresserade. Hemsidan skall också ge alla utflyttade släktingar och vänner en sida att komma hem till och få information om sin gamla hembygd.“

Senaste nytt

Projektet Fångstgropssystem

Nu har vi kommit så långt att de båda broarna i princip är klara. Dels den mindre bron över ett dike i den södra slingan och dels den större över bäcken som rinner från Halvvägstjärnen ner mot Gäddbäcken. Tack Kenneth som röjt den södra slingan samt transporterat materialet från Lycksele och tack Peter som hjälpt till vid byggandet av den större bron. Nu väntar vi bara på skyltarna så att vi kan slutföra projektet…Roland H