Fisket i Byssträsk och Nyliden

Lintott på fiskafänge.

Fisket i Byssträsket och närliggande sjöar samt vattendrag torde ha börjat redan under stenåldern. Detta kan man anta enär det finns lämningar från stenåldersbosättningar intill Byssträsksjön. Ett mer dokumenterat fiske kan spåras så långt tillbaka som 1554, då bonden Håkan Biörsson i Jemteböle betalade 19 skålpund torra gäddor i skatt för sitt fiske i ”Storbysketresk” – nuvarande Byssträsket.

Vidare berättas det att ”Byskeåträsket” är upptaget som skattelagt fisketräsk, vilket finns att läsa i en s.k. träsklista för Umeå socken från 1613. Att bonden Jon Hansson i Granö fiskade i ”Bysketräsket” i början av 1700-talet är även det dokumenterat.

På 1910-talet kom mjärdarna, vilka några bybor kom att använda i mer eller mindre kommersiellt syfte. Ett trettiotal mjärdar placerades ut på lämpliga ställen i lämpliga vatten. Dessa vittjades och fångsten fraktades därefter till affärer i Lycksele för försäljning. På 1940-talet kom de s.k. gäddsaxarna vilka används än idag, men numera endast som nöjesfiske – främst på våren.

Ett antal stora fiskar har genom åren fångats i vattnen i Byssträsks närhet. Ett flertal gäddor kring 10-kilosstrecket har tagits upp, och en gädda lär ha vägt cirka 12 kilo. Vad gäller abborre har ett antal vägt omkring 1,5 kilo, och någon har vägt närmare 2 kilo.

Efter det att flottningen slutade blev abborrfisket markant sämre – oklart varför. Dock har denna trend tvivelsutan vänt under senare år, och nu är abborrfångster över kilot relativt vanliga. Som kuriosa kan nämnas att efter en familjs fisketur i Stenträsket 2001, vägde de tio största abborrarna som fångades i snitt 9 hekto.

Byssträsk-Nyliden FVO bildades 1988. Nuvarande ordförande och kontaktperson är Kenneth Heldestad, Byssträsk 131, 921 92 Lycksele.

Telefon:
0950-166 00 (Arbetet)
07272-99334 (Mobilen)

E-postadress: kenneth.heldestad@edu.lycksele.se

Kenneth Heldestad med en fin abborre.

Bysstäsk/Nyliden FVO omfattas av ett mycket sjö- och vattenrikt system med god tillgång av abborre och gädda, samt lake, mört, siklöja och snorgärs. Vattnen som ingår i området är:

Stenträsket – känt för sitt ofta fina abborrfiske. (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Byssträsket – sjön där de största gäddorna fångats (se ovan). (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Kalven – har under senare år levererat ett antal riktigt grova abborrar. (Båt finns för uthyrning.)
Holmträsket – även den sjön (förhållandevis liten) har ett fint abborrfiske, speciellt på våren. (Båt finns för uthyrning.)
Lappträsket – bidrar även den med grov abborre, och även skaplig gädda. (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Vittanträsket – bra abborrvatten. (Båt finns för uthyrning.)
Gäddbäcken – upp till gränsen mot Gäddträsk. Namnet förpliktar!
Byssjan – ner till Nottjärn. Mycket trevligt och fiskrikt gäddvatten för de som föredrar strömmande vatten.

Samt alla övriga bäckar och tjärnar inom Bysstäsk och Nyliden.

Fiskekort & båthyra

Fiskekort, båtnycklar och information: Kenneth Heldestad (bor i Byssträsk), tel.nr. 07272-99334.

Priser

Dagkort: 50 kr.
Båt 1 dygn: 50 kr.
Årskort: 100 kr.
Årskort inkl. båthyra hela säsongen: 200 kr.

(Fiskekorten gäller även egna barn under 16 år.)

Roland, Ingegerd och Magnus Heldestad med en stor gädda.

Stigarna till båtarna som finns för uthyrning är skyltade och snitslade/markerade. Gångavstånden är humana och sjöarna vackra. Gångbara beten är Atom, Super Vibrax, wobblers och inte minst jigg (mycket bra till abborre). Att fiska gädda med flugspö kan även det rekommenderas! Ett utomordentligt vatten för detta ändamål är Byssjan.

Släpp gärna tillbaka fisk som du inte ämnar äta, och även gärna grov gädda (+5 kg) eller abborre (+1 kg). Givetvis hanterar du fisken humant – oavsett vad du tänker göra med den. Vi kastar inte fisken i skogen efter avslutat fiske!

Självklart skräpar du inte ner och iakttar försiktighet när du eldar. Vidare lämnar du båt, fikaplats och annat i det skick det var när du kom – om inte bättre. Meddela gärna fiskekortsförsäljare eller annan om något extra har inträffat, eller om båt eller annat behöver åtgärdas.