Byssträsk och Bastunäs

Byssträsk

Buössajaurie & Basstenjuona: På denna webbplats har vi samlat information och fakta om bygden. Här finns upplysningar om jakt och fiske för alla intresserade. Hemsidan skall också ge alla utflyttade släktingar och vänner en sida att komma hem till och få information om sin gamla hembygd.

Söderut till Byssträsk

Byssträsk ligger längst i söder inom Lycksele gamla socken. Därav fick byn i folkmun beteckningen ”Söderut till Byssträsk”. I början av 1960-talet sammanslogs kommunen med Örträsk socken och den gemensamma beteckningen blev Lycksele kommun och därmed är inte Byssträsk längre den by som ligger längst söderut.

Namnen

I allmänna handlingar heter det egentligen Byssträsk, Bastunäs och Danaholmen. Byssträsk kommer från omtolkningar av Bysketresk över Bysketräsk till det nuvarande namnet. Den första angivelsen har som grund ”översvämningssjön”. Detta för att ange den företeelse som var rådande när vårfloden kom och vid regnperioder, att tre bäckar förde sitt vatten till sjön.

Ortsnamnet Bastunäs kommer av att fiskebönder från Jämtböle och Granö hade rätt till fiske i Byssträsket och närliggande sjöar. De hade byggt en bastu på detta näs i sjön, där man torkade gädda och lagrade dem för hemtransport när vinterföret gav möjlighet till hästkörning. Fångsten användes till största del som skattemedel. Danaholm kommer av det samiska ordet dana som betyder platsen där den stora älven kom. I detta fall bör det då vara Gäddbäckens utflöde i Byssträsket.

Hemsidan

På följande sidor kommer vi att berätta om nuvarande aktiviteter i föreningsform genom text och bilder. Det finns också hänvisning till boken om Byssträsk som gavs ut 1986. Det har även samlats ihop ett stort antal bilder från vardagslivet, fester, övriga nöjen men även sorgliga tilldragelser i en bilderbok som sammanställts 1998 – 1999.

Gårdarna och husen i Byssträsk och Bastunäs

Under ett par varma dagar för några år sedan gjorde vi ett försök att fotografera gårdarna och fritidshusen i våra byar. Det skall genast sägas att det inte är lätt att på några timmar fånga husen med rätt bildvinkel, ljus och så vidare men vi gjorde vårt bästa. Det har inte heller varit möjligt att alltid få med alla byggnader på gårdarna. Om du tycker att just ditt hus eller gård inte blivit rättvist behandlad så är det fritt fram att vänta ut rätt ljus eller årstid och själv ta ett foto så byter vi till det så fort vi hinner.

Till bilderna har vi satt text som skall försöka fånga gårdens historia från att den bebyggdes fram till dags dato. Med historia menar vi vilka som bott på gården. Att försöka skildra reparationer, om- och tillbyggnader mm bedömer vi som omöjligt för de flesta gårdarna och vi har därför inriktat oss på vem som först byggde och sedan vilka familjer som bott på gården.

Uppgifterna om vilka som bott på gårdarna har till största delen hämtats från den forskning som gjordes när Boken om Byssträsk skrevs. Det skulle bli för omfattande att här namnge alla som bott på gårdarna utan vi har valt att använda de nummer som familjerna har fått i Boken om Byssträsk. Om du vill se hur många barn det fanns i en familj, vad de hette och så vidare finns dessa uppgifter i boken. Efter att redovisningen i boken tar slut med familj nummer 34 har vi försökt namnge alla som bott på gårdarna. Med boende har vi tolkat de som någon gång varit mantalsskrivna på gården.

Källan till texten är det föredrag om gårdarna som hölls vid den stora hemvändardagen 1986 då Boken om Byssträsk presenterades. Det som hänt efter det har återgetts efter bästa förmåga. Vi tar gärna emot rättelser eller kompletteringar i den text som vi presenterar. Det bör kanske också nämnas att som gårdar har betraktats hus där det har förekommit permanent boende. Liksom boken slutade även ovan nämnda föredrag vid gård nummer 33. Efter detta har det endast tillkommit ett antal fritidshus. Dessa har här benämnts Fritidshus 1, fritidshus 2 osv i princip allt eftersom de uppförts.

Vi som gjort detta är:

Foto – Håkan Westerlund
Text – Roland Heldestad

Hjälp oss

En hemsida är i högsta grad ett levande dokument. Vi tar mycket gärna emot bidrag från dig till hemsidan. Felaktigheter i text eller bild vill vi förstås ha reda på. Också berättelser från byarna eller intressanta fotografier från livet där är intressant för hemsidan. Naturligtvis vill vi också ha uppgifter om tilltänkta evenemang att annonsera om. Om du har något intressant kan du kontakta någon av dessa personer.

Ha tålamod

Det är mycket arbete med att bygga en hemsida. Om vi skulle försöka att ha den klar till 100% skulle det ta alltför lång tid att få den klar. Tanken är istället att underhand komplettera med nytt materiel. Exempel på detta skulle kunna vara gamla foton och en utökad släktforskning.

Njut!

Slutligen är det vår förhoppning att kunna visa er en trevlig och läsvärd hemsida om Byssträsk/Bastunäs som förhoppningsvis skall öka ert intresse för era rötter, era duktiga förfäder och slutligen den vackra hembygden.