Jakten i Byssträsk

Det har bedrivits jakt i och omkring Byssträsk och Bastunäs sedan mycket lång tid tillbaka. Ett av bevisen för detta är det fångstgropssystem som finns mellan Byssträsk och Långsele.

Idag bedrivs jakten i modern form under ledning av Byssträsk-Bastunäs viltvårdsområde. För många är älgjakten den stora händelsen men det är också mycket populärt med småviltsjakt främst på hare, räv, skogsfågel, sjöfågel, rådjur mm.

För att bereda icke markägare jaktmöjligheter säljer vi jaktkort till såväl bybor som utomstående jägare från hela Sverige och i några fall även från utlandet.

En av de tidigaste bilder som finns från jakten i Byssträsk. Längst till höger står Otto Jonsson med sin hund Perro, bössan i handen samt en näverkont på ryggen. Med på bilden är också Kerstin och David Jonsson samt Harry Sandström.

Byssträsk-Bastunäs viltvårdsområde

Byssträsk-Bastunäs jvo bildades 1960. Jaktvårdsområdet omfattar 5541 hektar och ingår i Lycksele jaktvårdskrets. Största bolaget är ASSI-Domän med 1925 ha ( 34,7 % ), sedan kommer N-K Lundström med 1007 ha ( 18,2 % ), SCA med 328 ha ( 5,9 % ) samt MoDo Skog med 72 ha ( 1,3 % ). Privata markägare förfogar över 2209 ha vilket motsvarar 39,9 %.

Första årsmötet hölls den 26 november 1960. Till styrelseordförande valdes David Heldestad. Övriga ledamöter i styrelsen blev Arne Bergman, Gäddträsk, Folke Hanefjord och Almar Holmgren, Byssträsk, samt Arne Arvidsson, Bastunäs.

Ordförande har sedan i tur och ordning varit Evert Johansson, Almar Holmgren samt nuvarande Roland Heldestad. Övriga ledamöter i styrelsen är för närvarande Kenneth Heldestad, Fredrik Edvinsson, Åke Edlund samt Kjell-Håkan Hanefjord.

Kontaktperson är Roland Heldestad
Byssträsk 118
921 92  LYCKSELE
Telefon:
070 – 363 38 18

Älgjakten

Man kan nog påstå att händelsen till höger blev starten till en samlad lagjakt i Byssträsk. Denna bedrevs sedan i mer eller mindre organiserad form under resten av 1950-talet.

1960 bildades Byssträsk-Bastunäs jvo och älgjakten blev något bättre strukturerad. Sedan början av 1970-talet bedrivs den i modern form som lagjakt där man passar av lämpliga jaktsåt med väl uppröjda och utmärkta pass. Till sin hjälp har man älghundar främst gråhundar och jämthundar. Jakten bedrivs huvudsakligen som löshundsjakt.

Jaktlaget består nu som mest av 25-30 jägare. Älgjakten är en trevlig tid på hösten då bybor och markägare samt arrendatorer från i princip hela Sverige samlas för att jaga älg i våra fina och älgrika marker.

Under oktoberjakten 2010 avgick Åke Edlund som jaktledare i och med att han fyllde 70 år. Han hade då varit jaktledare sedan 1971, vilket innebär att detta var hans 40:e älgjakt som jaktledare. I samband med en närliggande samling i jaktstugan avtackades Åke av Roland Heldestad som överlämnade presenter från jaktlaget.

Under årsmötet 2011 gjordes följande nyval:

Jaktledare: Kenneth Heldestad

072-729 93 34

Biträdande jaktledare: Fredrik Edvinsson

070-311 62 45

I början av 1970-talet var tilldelningen endast 4-5 älgar och det förekom att alla älgar fälldes på en dag. Största avskjutningen hitintills var 1982 och 1983, då det sköts 48 respektive 50 älgar. Numera skjuter man cirka 20 älgar per år och älgjakten pågår normalt från någon vecka in i september till början av november.

Evert Johansson, David Heldestad och Valter Lithell efter en lyckad jakt. Älgen, en stor ko, fälldes på ”Risbäremyran” och året var 1951.

Småviltsjakten

Småviltsjaktens historia finns utförligt beskriven i ”Boken om Byssträsk”. I boken beskrivs också ett stort antal gamla fångstmetoder och fångstredskap bland annat tana, stock, klämma, snara, sax samt olika slags fällor. Innan jakten med gevär blev allmän användes dessa redskap i olika omfattning för all slags småviltsjakt.

En jakt som gav mycket god inkomst under 40-talet och in på 50-talet var jakten på ekorre. Ofta kunde man ha en bättre dagpenning med denna jakt än att arbeta med skogsarbete.

När det gäller jakt på fågel var det tjädern som var mest aktuell. Det är ju en stor fågel som räckte till en rejäl söndagsmiddag. Den jakt som bedrevs var i huvudsak ”tjuvjakt” där man sköt spelande tuppar på tjädervin.

I dag är det tre typer av småviltsjakt som är vanligast i Byssträsk och Bastunäs:

Harjakt med drivande hund, företrädesvis stövare, jakt på skogsfågel med trädskällare samt toppjakt på orre och tjäder under vintern.

Det finns en framtid även för småviltsjägarna… Här illustrerad av Magnus Lithell poserande med sin stövare vid Hundlidvägen.

Jaktkort

Byssträsk-Bastunäs viltvårdsområde har fri försäljning av jaktkort på småvilt. Dock finns det ett par förbehåll: Jaktkorten säljs endast som årskort eller som dagskort i form av gästbevis.

Jaktkort från 1939.

Priser:

Årskort 500:-
Gästbevisen 100:-/dygn

Korten säljs av:

Roland Heldestad
Byssträsk 118, 921 92 Lycksele, tel 070-363 38 18

Kenneth Heldestad
Byssträsk 131, 921 92 Lycksele, tel 072-729 93 34

Kjell-Håkan Hanefjord
Byssträsk 144, 92192 Lycksele, tel 070-523 78 79