Flygfoton av gårdarna i byn

1958 flygfotograferades gårdarna i Byssträsk och Bastunäs och de flesta köpte en förstoring av dessa foton. Det genomfördes 1982 ännu en flygfotografering men då köpte endast ett fåtal ut en förstoring.

Vi har under året försökt att få tag i dessa förstoringar för att kunna fotografera av dem. Tyvärr har en del kastat sina foton för att de blivit bleka med tiden. Förstoringarna som är kvar har varit av skiftande kvalitet men vi har ändå tagit med alla som vi hittat. Det är framförallt roligt att se hur byn förändrats under de snart 60 år som gått efter att man tog dessa foton.

Vi har döpt gårdarna efter hur man sa 1958; Edvins gård, Folkes, Arnes osv. För de foton som inte är från 1958 har vi angett antaget fotografiår. Det kanske bör tilläggas att angivna årtal inte är 100-procentiga. Foton har placerats i den ordning som gårdarna har i Boken om Byssträsk.

Roland H

Klicka på rutan med ett (i) för att se text om fotot.