Sånger och texter från byn

Sång om Negerslaven

Det var en gång en Negerslav som kände Frälsaren
han hade sin umgängelse hos Gud i himmelen
han fattig var men ändå rik en träl men fri i sig
en sådan man är honom lik han är ju rättsligt fri.

No 2
Lik den som äkta pärlan fann var Negern fri ock glad
i synnerhet då han till Gud sin käre fader bad
han kunde inte bedja tyst nej hökt han ropade
det var ett obehaglikt ljud mäst för hans egare.

No 3
Jag måste sälja denna man det var nu sakt ock gort
han fördes med uppå ett skepp lånkt bort till fjärran ort
där fördes han på marknad ut han där bedrövad satt
då kom en främling gående ock sporde vad är fatt.

No 4
Jo herre jag skall säljas ty jag brutit massas bud
han tyckte att jag bad för hökt till Herren ock min Gud
ock under det de taltes vid kom slavens egare
är något fel på denna man vår främling frågade.

No 5
Det är ej något annat fel som slaven förebar
han är en rask ock merklig karl men dock ett fel han har
han ropar högt i bön ock det vill jag ej höra mer
men Herren Gud stäts leder så att alt till bästa sker.

No 6
Jag köper dig ock din familj nu hörer ni mig till
nu får du bedja högt ock sen så länge som du vill,
då skall du bedja ock för mig ock för mitt hela hus
ock slaven brast i låv till Gud omstrålad utav ljus.

No 7
Ett år därefter kom den man som slaven egt förut
han ville göra återköp stor summa lägga ut
sen denna man kom ur mitt hus all lycka flydde bort
ock idel motgång har mig mött i både stort ock smått.

No 8
Ock för hans böner finna vi ej ro uti vårt tjäll
vi tycker att han bad för oss ock det varenda kväll
tils vi en afton föllo ned för Jesus Frälsaren
han hört vår bön ock nu jag ber att återfå min vän.

No 9
Jag seljer honom icke nu för vilket pris som hälst
ty sedan han kom hit till mig jag ock har blivit Frälst
min hustru även är Gudsbarn ock nu jag tackar Gud
som förde hit en sådan man som höjjer bönens ljud.

No 10
Det där fick slaven höra på o tänk vad han blev glad
han på sin gamle herre såg ock kärleks fullt han sa
när jag för Nya massor ber jag ber för er också
att vi en gång i Himmelen hos Jesus mötas få.

(Slut)

Skrivit i Byssträsk den 9/8 1928 av Nils Oskar Nilsson, Lillsele

Anm: Från familjen Hagfors fick jag en kartong med en del gamla papper och där låg denna fantastiska skapelse i originalutförande och präntat med bläck. Jag har skrivit av texten exakt utan några rättelser av ordval eller stavfel. (Roland Heldestad).
(Nils Oskar Nilsson var pappa till Hulda Persson, Alma Jonsson, Dagny Öjestad och Sanny Öjestad).