Välkommen till Byssträskskylt

Under en byastämma bestämdes att vi skulle försöka ordna välkommenskyltar till byn.
Sven-Erik Edvinsson fick i uppdrag att beställa två skyltar som Walther Oscarsson skulle göra.
Efter att skyltarna kommit har Joakim Sundqvist och Jonas Wahlberg monterat upp våra nya, fina skyltar.

Tack alla för detta!

Projektet Fångstgropssystem

Nu har vi kommit så långt att de båda broarna i princip är klara. Dels den mindre bron över ett dike i den södra slingan och dels den större över bäcken som rinner från Halvvägstjärnen ner mot Gäddbäcken. Tack Kenneth som röjt den södra slingan samt transporterat materialet från Lycksele och tack Peter som hjälpt till vid byggandet av den större bron. Nu väntar vi bara på skyltarna så att vi kan slutföra projektet.

Andra björnen i Byssträsk på två år

Den 26 augusti 2021 sköts den andra björnen i Byssträsk på två år. Även nu var det Magnus Lithell som var skytt. De hittade björnen på Näverliden. Sedan gick hundjobbet över Risberget och över Sörbäckskläppen innan Magnus och Stig hann ikapp och Magnus kunde skjuta björnen!
Magnus hade engagerat ett antal jägare och på fotot syns två av dem, Stig Forsgren och Torbjörn Henriksson, på ömse sidor om den stolta skytten!

Artiklar om byn

Foto: Okänd / Folke Hanefjord

Nu har hemsidan kompletterats med en trevlig artikel skriven av Ola Nordebo i VK. Gå in på hemsidan/Byssträsk/Artiklar om byn och titta. Fotot tog jag av Folke på en av hans stora dagar när vi hade den fantastiska hemvändardagen samt presenterade boken om Byssträsk. Tack Andreas för ett snabbt och bra jobb.

Byastämma

I dag hade vi stämmodag i Byssträsk med bya-, fiske- och jaktstämma. Efter byastämman bjöds det stora antalet deltagare på fika som intogs med regelmässiga coronaavsånd…