2010-223

Gunnar Johansson (f 28) i militäruniform.