2010-198

Solveig (f Helgesson) och Ingemar Adolfsson.