2010-192

Hulda (f Nilsson) och Valdemar Persson (F 25).