2010-186

Jonas Andersson (`n Jonanners, F12) poserar med hästen framför ladågården.