2010-184

Almar skall tjära båten och värmer här tjäran över en öppen eld.