2010-180

Ann-Mari Grahn (f Holmgren) med mamman Elsa Holmgren under arbete i potatislandet. Framför dem hukar Tore som var fosterson hos familjen några år.