2010-147

Valdemar Persson (F 25), bredvis står troligtvis han pappa Per Eriksson (F 17) och framför sitter Valdemars hustru Hulda (f Nilsson) med sonen Lennart i knäet.