2010-133

Andra raden från vänster: Tord Johansson och Sven-Erik Edvinsson.
Främre raden, andra från höger: Kjell-Håkan Hanefjord.

Kommentera