pic-0062

2010
En mycket nöjd Morgan Stenlund med sin vackra krona från 16-taggaren som han skjutit.