pic-0058

2009
Samuel Lundströms mycket jaktintresserade son William kör älgtracen vid framtagande av en kalv som Roland skjutit bakom Lappträsket.