pic-0050

2007
Ännu en ung och intresserad jägare, Markus Örnberg med en tjur som han skjutit på Storbräntet.