pic-0030

1993
Det är inte bara älgjakt som vi håller på med. Bo Öjestad kapar en myrtall som vi skall använda till att sätta saltsten på.