pic-0025

1987
Styckmästaren med hjälpreda. Axel Beijer och Ingemar Adolfsson står i slakthuset och kvalitetsbedömer älgstekar.