pic-0024

1986
Två av de tyska jägare som förekommit i Byssträsks jaktlag, Lothar Stattaus och Christian Heeg.