pic-0012

1979
Med stor möda släpas tjuren över ”Mörkan” ned till Kalven…