2010-228

Klara Eriksson (F 33) med barnen Ossian och Signe.