2010-215

En underbar bild av Bo Öjestad i sjömanskostym!