2010-175

Per August Jonsson (F 7) och hustrun Anna (F 8).