2010-152

Olov Eriksson (F 17) med hustrun Emma samt barnen Johanna och Emmy.