2010-248

Elever från Byssträsk i Gäddträsk-skolan. Namnen räknas upp ifrån vänster. Flickorna ifrån Gäddträsk har det efternamn de hade som ogifta.
Första raden: Tore Nordfeldt, Roland Johansson samt John-Erik Haraldsson (G).
Andra raden: Tord Johansson, Walter Oscarsson, Karin Persson (G), Krister Andersson, Solveig Persson (G), Birgitta Svedlert (G), Gunnel Renman (G) och Sven-Erik Edvinsson.
Tredje raden: Gunilla Gunnarsson (G), Lillemor Assarsson, Maj-Lis Nordin, Monica Vernersson, Kristina Persson (G), Aina Wikman, Elaine Forsberg och Agneta Svedlert (G).
Längst bak står läraren Marianne Holstner vars make Arne var lärare i Byssträsk.