2010-136

Åke Hanefjord, Birgitta Edvinsson och Martin Hanefjord sittande på pumphuset i skolan.