2010-197

Erna (f Johansson) och Henning Björklund.