2010-195

Herbert och Sanny Öjestad flankerar Sannys syster Selma och Holger vid de senares bröllop. Selma och Holger bosatte sig i Gällivare.