2010-194

Elsa (f Jonsson, F 34) och Helmer Önnerfält (F 27).