2010-193

Sanny (f Nilsson) och Herbert Öjestad (F 24).