2010-174

Arvid Johansson (F 19) och hustrun Emilia.