2010-168

Jonas Andersson (F 12) och hustrun Klara (F 14). Övriga på bilden är troligtvis några av deras barn.