2010-158

Gottner Jonsson (F 32) med hustrun Emmy.