2010-154

Per Eriksson (F 17) och hustrun Josefina (F 13).