2010-153

Johan August Johansson (F 19) och hustrun Engla.