2010-149

Levi Johansson (F 27) och hustrun Margareta.