170528-brollopsfoto-04

Till vänster Frida och Elmer (F 28) Johansson, till höger Gerda f. Johansson och Seth Jonsson.