2010-188

På väg till flottningen försöker Rolf Andersson och Hans Edvinsson charma Elaine Forsberg respektive Aina Wikman.