2010-183

Elsa Holmgren under arbete med att tvätta kläder. Observera den vedeldade ”värmar´n”.