2010-182

Almar Holmgren ”vätt lien” under arbete med slåttern medan hustrun Elsa tittar på.