170528-arbetsbilder-02

Hildur Persson, Elsa Jonsson och Stig Hanefjord vid tvättbryggan.