fiske-008

Abborre fångad på mete i Stenträsket av Roger Heldestad. Med på bilden Vilma Heldestad.

Fotograf Peter Heldestad